Att tänka på

Vad du anser om ett visst träd kanske inte sammanfaller med din grannes tycke. Står du i eller inför en diskussion med din granne om träd på din eller deras tomt kan det vara bra att läsa igenom listan nedan. Träd ur lite olika synvinklar:

Att tänka på

Ett Träd: (från den ena sidan) Ett Träd: (från den andra sidan)
-ger behaglig skugga, dessutom skyddas marken från uttorkning -skuggar min sol samt hindrar upptorkning av min sumpiga tomt
-döljer i grönska, lummighet -skymmer utsikt
-dricker vatten och torkar upp min blöta tomt -dricker vatten och torkar ut mina odlingar
-blommar magnifikt -skräpar ner, löv, pollen, blommor, frön, stopp i stuprör....
-är ståtliga och unika med sina knotiga grenar -torra grenar är livsfarliga och kan ramla ner, de kostar pengar för fastighetsägaren när träden måste underhållas.
-rötter tränger i ner i och orsakar stopp i avloppsledningar
-rötter skjuter upp och skadar marksättningar
-träd växer och utvecklas skadar el och teleledningar
-ger behövlig lä från kalla vindar -riskerar blåsa omkull eller brytas och krossa med sin stora tyngd och kraft
-bildar magnifika skepnader efter snöfall -tyngs ned och riskerar knäckas och orsaka skada vid blötsnö
-naturens lungor, våra respiratorer och syreskapare
-skapar trevliga miljöer både för mig och mina grannar. Det erbjuder även hem åt mängder av fåglar och insekter. -leder till osämja, grannens träd söder om mig skuggar och skräpar ner min tomt, dessutom skymmer de min sjöutsikt och inte minst alla skadedjur som myllrar från det.
-myror (och andra träätande) insekter försämrar oftast redan försvagade träd, företrädelsevis gran. Leder ofrånkommligen till att trädet kommer att gå av, knäckas! Oftast sitter angreppen i marknivå vilket innebär att hela trädet faller med all sin storlek och kraft!

Att tänka på

Träd har alltid fascinerat men även konkurrerat med oss, kanske mer idag än tidigare med vårt sätt att leva. Faktorer som höga tomt- och fastighetspriser, den moderna människans okunskap i att förvalta och samverka med träden bidrar till att många idag hamnar i konflikt med sina träd.

Vad kan man göra?
-Låt det bli ditt eget genomtänkta val, fällning är definitivt och går inte att göra ogjort. Ta hellre en bit i taget än en stor förändring direkt. Det ger plats för nya idéer. När man börjar gallra bland stora träd som står tätt skall man tänka på att de träd som kan se så snygga och vitala ut från ena hållet kanske helt saknar grenar och krona åt det håll där tidigare träd stod.

Träd konkurrerar om solens ljus och om vattnet med övriga växter på tomten. Träden vinner nästan alltid eftersom de växer både högre, och tar allt solljus men även djupare, och tar även vattnet. Om du undrar varför häcken är så klen de där metrarna under det stora trädet så är nog svaret att finna ovan.

Vill du ha träd på din tomt är vårt råd att de har ett gott avstånd till byggnader för att slippa löv och barr i stuprör, garvsyra på billacken osv. Se även till att varje träd får rätt förutsättningar. Står de för trångt blir det sällan de fina solitära träd vi önskar.

För att beställa offert / riskanalys, tryck här

Gå tillbaka till hem

Ring nu