Riskanalys av träd

Känner du dig osäker över huruvida dina träd står säkert eller om de innebär en potentiell fara för någon? Lutar ditt träd oroväckande, ser det sjukt ut, eller ser det ok ut för dig men du vill gärna ha ett expertutlåtande? Det är trots allt du som fastighetsägare som äger ansvaret över dina träd.

Träd får hjälp att falla omkull, knäckas eller att tappa grenar av framförallt vinden. I vissa fall även av snö, företrädelsevis blötsnö.

Hemförsäkringen täcker i normala fall endast skador orsakade av träd som blåst omkull när medelvindhastigheten översiger 21 m/s. Det innebär en rejäl storm med kanske ända upp till orkanstyrka i byarna!

Vi erbjuder även att komma ut och se över din tomt och diskutera riskerna med dig. Vi går igenom trädens nuvarande skick, ser tillsammans med dig över förutsättningarna för träden och om de har förändrats. Har grannen fällt en massa träd så vindexponeringen ökat på dina träd eller har han en stor björk som lutar över ditt garage?

Har det skett markarbete som skadat rötter eller förändrat trädets vattenförsörjning?

Tillsammans går vi igenom din tomt och du får vår bild av risksituationen med dina träd.

Läs om trädvård

Få gratis offert här!

GRATIS OFFERT

Ring nu