Gratis offert

Vi träffas alltid innan vi fäller något träd. Vi diskuterar igenom situationen med dig så du känner dig trygg i ditt val att ta ner träd.

Vi går igenom hur vi avser gå tillväga. Hur mycket vi skall göra, och vad det kommer att kosta. Du väljer mellan att låta oss göra allt från fällning till bortforsling och stubbfräsning eller bara låta oss ta ner trädet och lämna stambitar och grenar på plats.

Vi ser gärna att ni eller era grannar vill göra ved av stamdelar och stora grenar. Det är både mycket miljöeffektivt men även priseffektivt. Och det ligger väl i tiden, intresset för ved bara stiger nuförtiden.

Trädfällning Göteborg gör alltid en snabb riskanalys inför fällningen mha en checklista, allt för att säkerställa att vare sig person eller egendom skadas vid våra arbeten.

Vi månar alltid om att du som beställare skall vara nöjd med våra arbeten, vi är inte nöjda färrän du är det.

-Vi hjälper dig med det du vill, kontakta oss gärna!

GRATIS OFFERT

Ring nu